Väder Kniva


Aktuella datum

Välkommen till Stabergs Båtklubb

Stabergs båtklubb och marina ligger vackert skyddad vid Stabergsviken c:a 1 mil från Falu Centrum på väg 266 mot Hedemora vid Stabergs historiska och natursköna miljö, området var tidigare ett tegelbruk som drevs ända fram till våren 1970.

Marinan helägs av våra 345 medlemmar samt 172 familjemedlemmar och har 160 båtplatser.Länk till: Adobe Reader


Senaste Nytt!

Nattvakten 2019
1/3-19 08:17
Nu går det bra att boka Nattvakt för sommaren 2019 via BAS.

INFORMATION ANGÅENDE SPRÄNGNINGSARBETEN VID Stabergsviken.
10/12-18 17:06
Till: Boende och berörda i Stabergsviken.


På uppdrag av AB Stabergsvikens tomter håller entreprenören Dalafrakt Entreprenad AB i en utförande entreprenad till nytt bostadsområde vid Stabergsviken.

Information för boende:

Vi Planerar start för sprängningsarbeten under v50 under förutsättning att alla sprängtillstånd blir klara.

Hela bergsschaktningen beräknas ta ca 12 arbetsveckor vilket medför att vi kommer att utföra sprängningsarbeten från v50 till och med 2019.v13. Tiderna för sprängningsarbeten under dessa dagar är mellan kl 08:30 -15:00.

Vibrationsmätare sitter redan uppe på berörda fastigheter. Mätarna sitter uppe på grundsockeln på respektive hus utvändigt. Efter varje sprängning kontrolleras vibrationsnivån på de uppsatta mätarna.

Intilliggande byggnader kan beröras direkt eller indirekt av den vibration som alstras vid bergsprängning. Det är främst höga markvibrationer samt kast och stensprut som är aktuellt. Åtgärder kommer att vidtagas så att inte sprängsten, damm och smuts sprids från arbetsplats eller att transporter stör och skadar omgivningen.

Innan varje sprängning kommer flera korta varningssignaler att ljuda och när faran är över hörs en lång signal.

Intilliggande område kommer att avpostas innan varje sprängsalva. Ansvarig sprängarbas
Upprättar postplan för aktuellt område.
Om maximalt tillåten svängningshastighet överskrids vid sprängning kommer arbetet omedelbart avbrytas.

Generell information:

Frågor berörande sprängningsarbetet besvaras av produktionsledaren på plats.
Per Lundmark, DalaFrakt Entreprenad AB (070-3499417)
eller
Yngve Hedman, Byggledare (073-0311855)RT90: X: 6716257, Y: 1498071, WGS84: Lat N 60° 33′ 49″ Lon E 15° 46′ 11″, Decimal: 60.5638, 15.7699