Väder Kniva


Styrelsen

Ordförande

Christina Schedwin

070-716 44 99
christina.schedwin@stabergsbatklubb.se

Vice Ordförande - Vaktansvarig

Lennart Nordström

02332086
070-349 00 81
lennart.nordstrom@stabergsbatklubb.se

Sekreterare - Webbansvarig

Anders Aronsson

070-595 05 77
anders.aronsson@stabergsbatklubb.se

Kassör

Mats Aspman

023-799 840
070-378 51 64
mats.aspman@stabergsbatklubb.se

Ordinarie Ledamot - Miljöombud

Ricky Turner

070-677 44 21
Ricky.Turner@stabergsbatklubb.se

Ordinarie Ledamot - Båtplatsansvarig

Mats Tanse

02328033
072-252 80 33
mats.tanse@stabergsbatklubb.se

Ordinarie Ledamot - Nyckelansvarig

Magnus Bond

070-533 47 31
magnus.bond@stabergsbatklubb.se

Ordinarie Ledamot

Bosse Andersson

070-654 52 98
bosse.andersson@stabergsbatklubb.se

Ordinarie Ledamot

Pär Petersson

070-679 54 84
par.petersson@stabergsbatklubb.se

Suppleant

Bengt Arén

076-677 31 04
bengt.aren@stabergsbatklubb.se

Suppleant

Håkan Fors

070-648 83 13
hakan.fors@stabergsbatklubb.se

Suppleant

Lena Bark

070-578 06 72
lena.bark@stabergsbatklubb.se

Segelbåtssektionen

Göran Trogen

070-688 36 89
goran.trogen@stabergsbatklubb.se

Segelbåtssektionen

Karl Ljungberg

070-594 01 74
karl.ljungberg@stabergsbatklubb.se

Revisor

Jan-Olof Wahlsten

02312156

Revisor

Rolf Knifström

023-770 480

Revisorsuppleant

Maj-Lis Ström

02332653

Valberedning - sammankallande

Åke Strömhielm

070-345 47 05
ake.stromhielm@stabergsbatklubb.se

Valberedningen

Claes Grummas

070-564 51 01

Valberedningen

Marcus Jonsson

073-088 79 19RT90: X: 6716257, Y: 1498071, WGS84: Lat N 60° 33′ 49″ Lon E 15° 46′ 11″, Decimal: 60.5638, 15.7699